Алфа Софт ООД e пионер на професионалния митнически софтуер в България. Винаги актуални и адекватни на българската митническа действителност, предлаганите от Алфа Софт ООД системи превръщат фирмата в безспорен лидер на българския пазар за митнически информационни продукти.

митнически софтуер
Универсален митнически софтуер Алфа АгентУниверсален митнически софтуер - без спънки в митницата В Алфа Агент ще намерите всичко, което трябва да притежава една автоматизирана митническа система, но това, което предлагаме ние, няма да откриете никъде другаде! sybase_oemАлфа Софт ООД е ОЕМ партньор на Sybase Inc. Sybase SQL Anywhere СУРБД платформата на Алфа Агент се предлага на преференциални цени за потребителите на митническата информационна система.

Алфа Софт ООД е ключов участник и партньор на “Агенция Митници” в изпълнението на проекта за изграждане и внедряване на Българската Интегрирана Митническа Информационна система /БИМИС/

bimis
През 1998г. Алфа Софт ООД разработва автоматизираната информационна система /АИС/ Митници, работеща в пълно съответствие с новото митническо законодателство (Закон за митниците, Правилник за прилагане на Закона за митниците и други нормативни актове). В съревнование с три други системи, тя е избрана от Българската митническа администрация за ядро на БИМИС.

В сътрудничество с “Агенция Митници” и главния интегратор на информационни системи в Министерство на финансите – “Информационно обслужване” АД, Алфа Софт ООД успешно изпълнява успешно редица дейности свързани с проектирането, разработването и внедряването на БИМИС. По време на цялостното си участие в изпълнението на проекта БИМИС, Алфа Софт ООД винаги се е проявявала като лоялен, компетентен и сигурен партньор, на който може да се разчита за ефективното реализиране на бъдещи информационни проекти. Още за участието на Алфа Софт ООД в проекта БИМИС …

Ние не сме просто производители на софтуер. Ние осигуряваме нашите клиенти със съдържание. Истинското ни призвание е непрекъснато да помагаме на клиента да се ориентира в многообразието от съществуващи бизнес процеси. Да създаваме по-лесни начини за скъсяване, актуализиране и ускоряване на растящите информационни потоци.