АЛФА СОФТ ООД

Фирмата е основана през 1998г. Още със създаването си се превръща в пионер на професионалния митнически софтуер в България. Служителите в Алфа Софт ООД притежават богат опит, натрупан при разработването на ядрото на Българската Интегрирана Информационна Система (БИМИС) и предшестващата я АИС-М. В продължение на повече от петнадесет години, мениджърският екип се занимава със задълбочено изследване на митническата практика и законодателство. Отчитат се тенденциите и насоките на провежданите държавни реформи в тази област. Целенасочеността и системният подход са залегнали в основата на всички дейности, извършвани в Алфа Софт ООД. Комплексната организация във фирмата придава изключителна устойчивост и надеждност на разработваните информационни системи.

Алфа Софт поддържа сериозни контакти с представители на различни нива от митническата администрация, мениджъри в областта на спедицията, транспорта и външната търговия. Детайлната осведоменост на фирменото ръководство гарантира на нас и нашите клиенти привилегията първи да научаваме и прилагаме новостите в митническата система и информационните технологии, свързани с нея.

Винаги актуални и адекватни на българската митническа действителност, предлаганите от Алфа Софт ООД системи превръщат фирмата в безспорен лидер на българския пазар за митнически информационни продукти.

София 1618
Манастирски ливади
ул. Майстор Димитър Софиянлията 2Б бл.3, вх.А, А-7