Ние не сме просто производители на софтуер. Ние осигуряваме нашите клиенти със съдържание. Истинското ни призвание е непрекъснато да помагаме на клиента да се ориентира в многообразието от съществуващи бизнес процеси. Да създаваме по-лесни начини за скъсяване, актуализиране и ускоряване на растящите информационни потоци.

Грижата за клиента е центърът, около който са съсредоточени всички усилия на Алфа Софт ООД при проектирането, изграждането, настройката и поддържането на фирмените продукти. Още със създаването на фирмата, мениджърският състав решава да заложи на клиентите, като основен ориентир при определяне насоките на фирмената дейност. Алфа Софт ООД държи винаги да се проявява като компетентен, коректен и сигурен партньор. Ние изпълняваме поетите ангажименти професионално, коректно и в срок.

 

Визия за фирмата

  • Ние изграждаме приложен софтуер чрез моделиране, анализ и разработка на реални бизнес дейности и процеси.
  • Ние развиваме продукти, съобразени с последните глобални тенденции, но и съвместими с използваните от клиента стандартни технологии.
  • Ние внедряваме нови информационни системи за автоматизиране, контрол и управление на фирмената дейност.
  • Ние поддържаме на ниво системното и приложното програмно осигуряване чрез постоянно наблюдение, модернизиране и усъвършенстване на използваните от клиента наши системи и периодично обучение на персонала.